OSTP – är specialist inom rostfria svetsade rör och delar. Omsättningen 2016 låg på 133,4 miljoner euro. Produktionen sker i nuläget på 3 olika platser och produkterna används globalt inom industri och övriga platser där det ställs höga krav på kvalité och säkerhet.

Problem

På OSTP:s fabrik i Jakobstad hade man ett behov av att effektivera den interna logistiken och förse produktionen med material  JIT  (Just In Time). Ibiworks Oy, som har en lång historia av att tillverka skräddarsydda lösningar till både sm-företag och industrin, fick en förfrågan att skräddarsy ett system som skulle betjäna hanteringen av leveranser mellan lagret och den egna produktionen.

Lösning

Lösningen blev en webbapplikation som enkelt kan användas både mobilt i lagertruckar och stationärt på kontor och i produktion. Ibiworks Oy skötte om både planeringen av applikationen och databasen samt själva programmeringen. Installation och testning gjordes tillsammans med kunden.

Eftersom applikationen gjordes som en webbapplikation underlättar detta även administrationen i fortsättningen eftersom inga lokala installationer krävs utan allt kan användas via webbläsaren.

Applikationen har börjat användas under hösten 2016 och vi kan se att applikationen kommer att ge oss bättre uppföljning på den interna logistiken och underlätta planeringen samt säkerställer att produktionen servas JIT.

Johan Smedjebacka Warehouse Manager, OSTP Finland Oy Ab

Case OSTP – Applikation för lagerbeställning