Prevex är en av de ledande leverantörerna av vattenlås i Europa. Prevex grundades år 1955, vilket gör företaget till ett av de äldsta verksamma företagen inom plast-branschen i Finland. Företaget har tillverkat vattenlås för kök och badrum sedan 1971.

Varje år investerar Prevex betydande summor i produktutveckling med fokus på innovativa och unika lösningar samt effektivare tillverkningsprocesser, detta för att kunna tillgodose deras kunders höga krav på kvalitativa produkter.

Problem

På försäljningsavdelningen hos Prevex hade man märkt att deras nuvarande ERP-system inte betjänade dem tillräckligt bra.  Kostnadsberäkningar på nya produkter var en arbetsdryg process samt sökningar av produktkomponenter kunde inte göras på önskat sett.

Ibiworks Oy, som tidigare hade gjort projekt mot samma ERP-system fick förfrågan om att utveckla ett system som skulle underlätta sökningen i produktstrukturer samt möjliggöra förkalkylkyleringar av nya produkter.

Kravet på applikationen var att den skulle vara användarvänlig, webbaserad samt använda sig av data från det befintliga ERP-systemet.

Lösning

Lösning blev en webbapplikation med en separat sql databas som synkroniseras mot det befintliga ERP-systemet. Eftersom applikationen gjordes som en webbapp behövs inga klientinstallationer utan körs direkt i webbläsare. Det är även möjligt att använda samma applikation på mobila enheter som tablets, ipads och smarttelefoner.

Ibiworks Oy skötte om både planeringen av databasen samt programmeringen av applikationen. Installation, testning samt planering av applikationen gjordes tillsammans med kunden.

Prevex - Applikation för förkalkylering

Kenneth Forsman, Product Manager
and Thomas Nyström, Vice President.

Ibiworks har varit förstående till våra problemställningar och levererat ett system som motsvarade våra förväntningar. Att kunna söka bredare och djupare än ERP-systemet möjliggjorde har gett oss en enorm fördel och tidsinbesparing när det gäller att navigera i vår produktmix. Kalkylmöjligheterna som Ibiworks har tagit fram gör att vi bättre än tidigare kan analysera var kostnader uppstår och det visuella gränssnittet gör att vi lättare upptäcker fel som tidigare kunde slinka igenom.

Vi har uppskattat det nära samarbete vi har haft med Ibiworks i utvecklingen av detta projekt. Förståelsen och samsynen från Ibiworks sida har gjort att de levererat en produkt som överstigit våra förväntningar.

Case Prevex – Förkalkyleringsapplikation

Kommentera