IIoT – Industrial Internet of Things

IIoT innebär att t.ex. produktionsmaskiner, fordon eller gods förses med sensorer och rapporterar data till ett centralt system för vidare analys och rapportering.

Walki Oy

Walki Group is a leading, international producer of technical laminates and protective packaging materials, specialising in the production of fibre based, intelligent, multilaminate products for markets as diverse as energy saving facings and construction membranes to barrier packaging applications.

Behov

Vid Walki Oy:s enhet i Jakobstad fanns ett behov av att smidigare kunna följa upp delar av materialanvändningen. Ibiworks som har en lång erfarenhet av att programmera gränssnitt mot olika system fick uppdraget att lösa problematiken.

Lösning

Eftersom systemen redan var utrustade med sensorer, kunde snabbt en lösning presenteras där befintligt sensordata behandlas i Microsoft Azures IoT molntjänst. Det insamlade datat presenteras sedan i realtid  för slutanvändaren via Microsofts rapporterings verktyg Power BI.

Ibiworks har hos oss genomfört en IIoT och rapporteringslösning som är anpassad efter våra behov. Med hjälp av den sker rapporteringen i realtid och hjälper oss utveckla vår verksamhet. Tack vare Ibiworks kunnande har vår verksamhet blivit effektivare.

Jonas Stubb, Production Development engineer, Walki Oy

Case Walki – Industrial IoT