Industriell IoT

Industriell IoT

IIoT – Industrial Internet of Things IIoT, som är en förkortning av Industrial Internet of Things, innebär att t.ex. produktionsmaskiner, fordon eller gods försedda med sensorer av olika slag, kan utrustas med teknik som möjliggör kommunikation av sensordata till och