Prevex on yksi johtavista vesilukkojen toimittajista Euroopassa. Prevex perustettiin vuonna 1955, mikä tekee yrityksestä yhden vanhimmista yrityksistä muovi-alalla Suomessa. Vesilukkoja yritys on tuottanut keittiöihin ja kylpyhuoneisiin vuodesta 1971 saakka.
Joka vuosi Prevex investoi merkittäviä varoja tuotekehitykseen, fokuksenaan innovatiiviset ja ainutlaatuiset ratkaisut sekä tehokkaampia tuotantoprosessit, voidakseen vastata asiakkaidensa korkeisiin vaatimuksiin laadukkaista tuotteista.

Ongelma

Prevexin myyntiosastolla oli huomattu että heidän nykyinen ERP-järjestelmänsä ei palvellut heitä riittävän hyvin. Uusien tuotteiden kustannuslaskennelmien teko oli kovin työläs prosessi ja heillä ei ollut mahdollisuutta suorittaa tuotteiden komponenttihakua toivotulla tavalla.
Ibiworks Oy, jolla oli kyseisestä ERP-järjestelmästä aiempaa kokemusta, sai pyynnön kehittää ohjelman joka helpottaisi tuotekomponentin hakua tuoterakenteesta sekä mahdollistaisi kustannuslaskennelmien luontia uusille tuotteille.
Vaatimukset applikaatiolle olivat että se olisi käyttöystävällinen, web-tekniikkoihin perustuva sekä käyttäisi dataa nykyisestä ERP-järjestelmästä.

Ratkaisu

Ratkaisu muodostuu webapplikaatiosta joka käyttää erillistä sql tietokantaa mikä synkronoidaan nykyisen ERP-järjestelmän kanssa. Koska applikaatio perustuu web-tekniikkoihin, ei ole tarvetta asentaa erillistä ohjelmaa käyttäjien tietokoneille, vaan applikaatio pyörii selaimessa ja samaa applikaatiota voi myös käyttää mobiililaitteista.
Ibiworks Oy hoiti sekä tietokannan suunittelun sekä applikaation ohjelmoinnin. Asennus palvelimelle, testaus sekä applikaation suunnittelu tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Prevex - Applikation för förkalkylering

Kenneth Forsman, Product Manager
and Thomas Nyström, Vice President.

Ibiworks on ollut ymmärtäväinen meidän ongelmille ja toimittanut meille ohjelman joka vastaa odotuksiimme. Mahdollisuus tehdä entistä laajempia ja syvempiä hakuja kuin mitä ERP-järjestelmä mahdollisti, on antanut meille ison edun ja myös ajansäästöä ajatellen navigointia tuotevalikoimassamme. Laskelmien luonti jonka Ibiworks on kehittänyt antaa meille entistä paremmat työkalut analysoimaan missä tuotekustannukset ilmenevät ja graafinen rajapinta auttaa meitä huomaamaan vikoja jotka ennen olisivat livahtaneet läpi. Olemme arvostaneet läheistä yhteistyötä Ibiworksin kanssa kehittäessämme tätä projektia. Ymmärrys ja yksimielisyys Ibiworksin puolelta on johtanut ratkaisuun joka ylittää meidän odotukset.

Case Prevex – Applikaatio kustannuslaskentaa varten

Vastaa