IIoT – Industrial Internet of Things

IIoT, som är en förkortning av Industrial Internet of Things, innebär att t.ex. produktionsmaskiner, fordon eller gods försedda med sensorer av olika slag, kan utrustas med teknik som möjliggör kommunikation av sensordata till och från en central tjänst som finns i molnet.

På basis av data som kommunicerar med molntjänsten kan man t.ex. välja att:

  • Spara data
  • Vidarebefordra till t.ex. Power BI för realtidsuppföljning
  • Analysera och vidta åtgärder vid t.ex. alarmnivåer
  • Starta ett arbetsflöde

Fördelar

Genom att sensorer kommunicerar med t.ex. produktionsmaskiner kan planeringsavdelningen eller ledningen i företaget snabbt få ut aktuellt resultat från produktionen och skapa olika mätare för dessa.
Insamlat data kan analyseras över en längre period och identifiera eventuella problem eller svagheter som kunde genomföras med högre effektivitet och exakthet, vilket kan leda till ekonomiska fördelar.

Ibiworks IoT-tjänster

Ibiworks har en lång erfarenhet av att utveckla gränssnitt mot olika system. Idag skapar vi i huvudsak lösningar för IIoT som baserar sig på Microsoft Azures molntjänster för IoT. Genom att använda oss av dessa tjänster kan vi erbjuda våra kunder ett säkert alternativ som är kostnadseffektivt och smidigt samt snabbt kan tas i bruk hos kunden.

Rapportering

För att kunden snabbt och globalt ska kunna utnyttja insamlat data, bygger vi upp rapporter med hjälp av Microsoft’s rapporteringsverktyg Power BI. Med Power BI kan användaren smidigt använda och även dela sina rapporter med den övriga personalen. Power BI ger även användaren möjlighet att skapa egna rapporter från insamlat data.