Behöver Ni hjälp med IBM (Lotus) Notes Domino applikationsutveckling, utbildningar, systemunderhåll eller konsultation?

Vi har  över 20 års erfarenhet av utveckling och administration av IBM (Lotus) Notes/Domino system. Vi erbjuder även utbildningar och olika konsultuppdrag.

Migrering av data från IBM Notes/Domino

Med vår egen utvecklade produkt Ibiworks Migrator kan vi migrera epost eller applikationer från IBM (Lotus) Domino till andra plattformar som t.ex. MS Exchange  och MS SharePoint.

Applikationsutveckling

Tillsammans med kunden tar vi fram lösningar för att effektivera informationsflödet i hela organisationen. Vi har ett stort antal färdiga applikationsmallar som kan användas som modell vid utvecklandet av en applikation åt Er. Vi kan erbjuda er utveckling för både IBM (Lotus) Notes/Domino, Quickr och Sametime programmen.

Behöver Ni modernisera IBM (Lotus) Notes databaserna?

Med XPages tekniken kan man webifiera befintliga IBM (Lotus) Notes applikationer för webmiljö.

Utbildningar

Vi utför olika utbildningsuppdrag åt företag med olika IBM (Lotus) Notes produkter och versioner. Vi kan anpassa utbildningarna helt efter kundens nuvarande miljö och även utbilda för kundens befintliga kundanpassade IBM (Lotus) Notes databaser. Nu har vi även uppgraderingsutbildningar för IBM (Lotus) Notes med fokus på effektiv informationshantering för IBM (Lotus) Notes klienten, även för kunder med både Sametime och Quickr programmen.

Exempel på IBM (Lotus) Notes applikationer vi gjort:

 • System för arbetsmiljöskydd
 • System för kundvård (CRM)
 • Kvalitetshandboken
 • Avvikelse och reklamationshantering
 • Incident och skaderapportering
 • Förslagsverksamhet
 • Avtalshantering
 • Företagsledningens rapporter
 • Hantering av rekryteringar
 • Kemikalielista
 • Gruppkalender

Systemunderhåll, installationer

Vi kan erbjuda systemunderhåll, installationer, uppgraderingar hos Er, på distans eller via telefon. Vi anpassar underhållet helt enligt kundens önskemål.

Exempel

 • Migreringar från IBM (Lotus) Domino till  MS Exchange.
 • Migrering av IBM (Lotus) Notes applikationer till MS SharePoint.
 • Installation av IBM (Lotus) Domino på Linux plattformen.
 • Integreringsprojekt för IBM (Lotus) Domino med andra datamiljöer.