Vi på Ibiworks Ab Oy har sedan starten 2000 erbjudit våra kunder skräddarsydd programvaruutveckling och programmering för att bemöta våra kunders varierande behov och krav. Våra kunder finns inom både den privata och offentliga sektorn.

Projekten består ofta av systemintegreringar och utveckling av helt nya kundanpassade system när inte standardprogrammen uppfyller våra kunders önskemål.

Vi erbjuder även olika databaslösningar och rapporteringssystem för både Windows och Webbmiljö.

Tjänsten innehåller

 • Kartläggning
 • Tidsplanering
 • Programvaruutveckling: enligt offert eller mot timdebitering
 • ibruktagning

Kartläggning

 • Vi gör ett personligt möte hos kunden
 • Vi utreder kundens behov och önskemål.
 • Vi gör upp en tidsplan för projektet med kunden
 • Vi skriver en rapport över behoven

Programvaruutveckling

 • Vi utvecklar kundanpassade lösningar med hjälp av Microsofts utvecklingsverktyg i både C#.Net och Vb.Net
 • Utvecklingen sker i nära samarbete med kunden
 • Som databas server använder vi oss oftast av Microsoft SQL Server

Ibruktagning

 • Vi installera programmet hos kunden på en dator/server
 • Vi skolar en nyckelperson hos kunden

Tilläggstjänster

 • Installationer
 • Skolningar
 • Uppdateringar